Áldoztató rács mögött a lelkészlak kertjében az új Mária szobor

94 évvel ezelőtt Szentháromság tiszteletére szentelték fel településünk templomát, így Szentháromság vasárnapján tartjuk templomunk nagybúcsúját. Legtöbbször ezen alkalommal az ünnepi szentmisén és körmeneten kívül történik más fontos esemény is. Idén a plébánia kertjében a búcsúi szentmisét is celebráló Balcsák Szilárd, a szabadkai székesegyház káplánja felszentelte azt az új Mária szobrot, melyet az egykori áldoztató rács vesz körül.

Az esemény jelentőségének kiemelését egy kis templomtörténettel kezdjük…

Templomunk adományokból épült, 1925. július 5-én Glattfelder Gyula csanádi püspök szentelte fel. A szertartásokhoz szükséges kellékeket is adományokból, felajánlásokból, fogadalmakból készítették, vagy vásárolták. Az ablakok díszüvegei adományokból, a padok zákányi gazdák megrendelésére készültek, úgy, mint az áldoztató rács is, ami a szentélyt zárta le a templombelső felé. A rács egy-egy pálcáján kis táblán még ma is olvasható a megrendelő és kivitelező személye; a bal oldalon: „Készíttette Ördög Imre és ifj. Papp István 1925.”, jobb oldalon pedig: „Készült Balázs Lajos lakatosműhejében Szeged 1925.”

A II. Vatikáni zsinat szellemében új liturgikus teret kellett kialakítani a templom szentélyében. A templom felszentelésének ötvenedik évfordulójára – mely 1975-ben volt – Dominek György papművész készített tervet az átalakításra. Az évfordulós ünnep egybeesett dr. Lénárd György plébános ezüstmiséjével, e két esemény ünnepére Katona József káplán irányításával a hívők erőfeszítéséből megtörtént az új liturgikus tér kialakítása.

Elbontották az áldoztató rácsot is, ami hosszú éveken keresztül hányódott, míg a melléképület bontása alkalmával dr. Janes Zoltán plébános meg nem lelte és biztonságba helyezte. Ebben az évben került arra sor, hogy Szögi János és fia, Csaba – helyi vállalkozók – felújították a rácsot. Zoltán atya gyönyörű Mária szobrot vásárolt, a plébánia udvarának keleti szegletében helyezte el. Virágokkal körülvett szobrot védi és oltalmazza a gondosan helyreállított áldoztató rácsból lett míves kerítés.

Kicsi templomunk környezete újabb, elcsendesülésre, elmélkedésre, imádkozásra alkalmas hellyel bővült, méltón őrizve múltunk tárgyi emlékeinek egy darabját. Köszönet és hála Zoltán Atyának, és mindazoknak, akik az emlékhely megvalósításért dolgoztak.

ZakaHom-e Egyesület