Csapadékvíz kezelés a belterületen

Azt gondolom, bizonyos dolgokban nincs különbség önkormányzat és hétköznapi ember között. Egyik ilyen dolog az építkezés. Alig várjuk, hogy kezdjen az iparos dolgozni, de azt is szeretnénk, ha minél hamarabb befejezné a munkát és már pakolna is a munkaterületről. Az iskola felújítás még rendesen be sem fejeződött, a falu másik felén máris megkezdődött a belvíz-csapadékvíz szikkasztó-elvezető csatornaépítés.

Nem érint ugyan minden utcát, de ahol új építés történik, ott az utcában lakók számára pár napig nehezebbé válik a közlekedés. Ez elsősorban a Tömörkény, az Újtemető, a Szegfű, a Vasút és a József Attila utcákat érinti. A beruházás keretében víznyelők segítségével elvezetésre kerül az iskola előtti területről a csapadékvíz, megoldva ezzel a minden esőzés alkalmával problémát okozó állapotokat.

Mondhatnánk, ugyan mi szükség van egy ilyen fejlesztésre, hiszen rendes eső sem volt az idén. Azt gondolom, nem lehet elfelejteni a 2010-es évben és az azt követő időszakban tapasztalt belvíz helyzetet sem, amikor csak komoly szervezéssel és összefogással tudtuk elérni, hogy a településen – beleértve kül- és belterületet egyaránt – nem dőlt össze senkinek a lakóháza. Ezzel a beruházással szeretnénk elejét venni azoknak a problémáknak, melyek egy esetleges szélsőséges időjárás miatt bekövetkezhetnek.

Mondhatnánk, bónusz a projekten belül, hogy a sportpálya és a Petőfi utca közötti, jelenleg zsombékos, elhanyagolt területet is rendbe tesszük. Egy záportó kialakításával és a terület rendezésével lehetőséget teremtve egy több évtizedes elképzelés megvalósítására, melynek során olyan rendezett, nyugodt és szép parkot alakíthatunk ki, ahol pihenhet és sportolhat a település bármelyik korosztálya.

A beruházás közel 40 millió forintból valósul meg, első lépcsőjeként a fentiekben vázolt elképzeléseknek.

Ezzel a cikkel szerettem volna tájékoztatni mindenkit a fejlesztésről és kérni az érintett utcák lakóinak türelmét és megértését, hiszen nem fognak a munkálatok zökkenőmentesen menni. Minden bizonnyal áldozatul fog esni az építkezés során egy-egy gondozott fa vagy szép virág, melyhez ragaszkodik az ingatlan tulajdonosa. A munkálatok az idén be fognak fejeződni, mindenkit arra kérek, hogy az építés befejezése után ismét vegye pártfogásba a háza előtti területet és azzal a példaértékű gondossággal szépítse és ápolja, mint ahogy eddig is tette.

 

                                                                                                       Matuszka Antal
polgármester