Ágrárfórum Zákányszéken

Agrárfórumra várjuk szeretettel 2020. január 29-én szerdán 16 órától! Helyszín a Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár nagyterme.

Őstermelői igazolványok:

Értékesítés kizárólag érvényes őstermelői igazolvány, és adóévre érvényesített értékesítési betétlap birtokában és jelenlétében történhet! Amennyiben nem áll rendelkezésre a 2020. évre szóló érvényes értékesítési betétlap, úgy az 2020. március 20-ig kiváltandó. Kérem, ellenőrizze értékesítési betétlapjait, és mielőbb gondoskodjék őstermelői igazolványa érvényesítéséről!

Egységes kérelem 2019:

Az egységes kérelembe bejelentett területeken megvalósuló másodvetéseket az Államkincstár akkor tekinti elfogadottnak, ha a vetés és betakarítás ténye a vonatkozó jogszabályok szerint a kérelem felületén rögzítésre került.

Január 1-től megkezdődik a webGN benyújtási időszak

Ne feledje a Gazdálkodási Napló egyes adatainak (web-gazdálkodási napló, webGN) benyújtására január 1. – 31. közötti időszakban van lehetőség. A jogvesztő határnap január 31-én jár le!

A 2020. évi adatszolgáltatásban a 2019 évben az alábbi támogatásokban résztvevők érintettek:

  • VP AKG kifizetés (2015, 2016)
  • VP ÖKO támogatása (2015, 2018)
  • VP NATURA 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések
  • VP Kompenzációs kifizetések a Természeti Hátránnyal Érintett Területeken (THÉT) /korábban „KAT”
  • Vízvédelmi célú nem termelő beruházások (NTB)
  • VP élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások (NTB)
  • ÚMVP agrár-környezetgazdálkodási támogatások környezetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram (10 éves kötelezettség miatt)

Több támogatás igénybevétele esetén is egyetlen, de ÚJ (2019) elektronikus nyomtatványt kell letölteni és kitölteni, majd az ügyfélkapun keresztül beküldeni. Az ÁNYK általános nyomtatványkitöltő keretprogram a NÉBIH honlapjáról (http://anyk.nebih.gov.hu/GazdalkodasiNaplo) letölthető, ugyanúgy, mint a webGN aktuális nyomtatványa.

Amennyiben az érintettek, vagy meghatalmazottjuk által nem kerül benyújtásra a web gazdálkodási napló nyomtatvány, úgy a mulasztás az előző évi támogatási összeg 15 százalékának elvesztését eredményezi. Továbbá, ahol a tápanyag-gazdálkodási terv beküldése is elvárt (VP-AKG/VPÖKO szántó és ültetvény földhasználat), ott a webGN beküldésének hiánya további 15 százalékos levonást eredményez.

Információ és technikai segítség a falugazdász irodában elérhető.

8 órás növényvédelmi tanfolyam (zöld könyv megújítás):

Zöldkönyves, 8 órás továbbképzések: január 17. Szeged, január 24. Balástya, február 22. Szentes, február 28. Csongrád. Az előadások minden alkalommal reggel 8.30 órakor kezdődnek.

80 órás növényvédelmi tanfolyam (zöld könyv alaptanfolyam):

Februárban 80 órás növényvédelmi alaptanfolyam indul Bordányban a NAK Nonprofit Kft szervezésében, támogatott képzésként. A jelentkezés feltételei: befejezett 8. osztály, MÁK ügyfél-azonosító (ismertebb nevén MVH regisztrációs szám), agrártevékenység. Akár közös őstermelői igazolványon szereplő tag, vagy családi gazdaság tagja is részt vehet a képzésen. Az érdeklődők jelentkezhetnek a https://www.naknonprofit.hu/kepzesek internetes oldalon, regisztráció után, a szükséges dokumentumok olvasható, szkennelt formában történő feltöltése mellett, ebben kérhetik falugazdász segítségét. A jelentkezéshez szükséges: személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, adóazonosító jel (kártya), őstermelői igazolvány (kártya és betétlap), általános iskolai bizonyítvány, MÁK ügyfél-azonosítót tartalmazó nyilvántartásba vételi határozat, pontosan megadott, „élő” e-mail cím. A képzés megkezdéséig a képzés díját, (7056 Ft) meg kell fizetni.

•          Családi gazdaság vezetője, vagy tagja a családi gazdaság nyilvántartásba vételi határozatot,

•          erdőgazdálkodó az erdészeti hatóság által kiállított hatósági bizonyítvány/szemlemásolatot,

•          cég, vagy egyéni vállalkozás vezető tisztségviselőjének a cégkivonatot,

•          agrártevékenységet végző vállalkozás munkavállalójaként a munkáltatói igazolást szkenneli és tölti fel.

Bővebb információ a falugazdász irodában, vagy a https://www.naknonprofit.hu/tartalom/id/kepzesek internetes oldalon a megyei képzésszervezőtől elérhető.

A NAK Nonprofit Kft, mint felnőttképzési intézmény nyilvántartásba vételi száma: E-000372/2014.

Ügyfélfogadás a falugazdász irodában:

hétfő; kedd; csütörtök: 8:00-16:00

szerda: kéthetente 8:00-16:00

péntek: 8:00-12:00

Január 21. (kedd), 22. (szerda), 24. (péntek) napokon a falugazdász iroda zárva tart.

Falugazdász: Négyökrűné Juhász Mária 70/90-36-389

A falugazdász irodában történő bármilyen ügyintézéshez hozni kell az őstermelői igazolvány plasztikkártyát, vállalkozók esetében a kamarai kártyát.

További információ a nak.hu, a www.naknonprofit.hu http://www.naknonprofit.huu internetes oldalon és a falugazdász irodában elérhető.

forrás: NAK.hu; naknonprofit.hu; nebih.gov.hu